číslo pri vzorovom texte
označuje farbu písma:

 
 

                                                                     
                                                                        
 čísla typov písiem:

 
 

fff