TEXTY:

1.
dovoľujú si Vám oznámiť,
že dňa 3. mája 2006 o 16. hodine
uzavrú manželstvo
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave
 

2.
dávame na vedomie všetkým priateľom a známym,
že nám dňa 10. septembra 2006 o 11. hodine
budú znieť svadobné zvony
v bratislavskom Modrom kostolíku
 

3.
... a bude najlepšie,
keď všetkým povieme,
... a čo? no, že sa vezmeme
... a kedy?
v sobotu 20. mája 2006 o 11. hodine
v obradnej sieni Bojnického zámku
 

4.
oznamujú, že nepočúvli rady skúsených
a dňa 3. mája 2004 o 16. hodine
vymenia výhody stavu slobodného
za radosti života manželského
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.

5.
oznamujú, že neposlúchli rady starších
a dňa 8. septembra 2006 o 13. hodine
v Modrom kostolíku v Bratislave
stratia svoju slobodu a výhody z nej plynúce.

6.
chceme oznámiť všetkým Vám,
našim blízkym a známym,
že sme rozhodnutí znášať spoločne
všetky radosti a starosti manželského života
a to od 17. júna 2006,
kedy sa o 17. hodine uskutoční
náš svadobný obrad v obradnej sieni
Bojnického hradu

7.
s radosťou oznamujú,
že dňa 1. októbra 2006 o 12. hodine
príjmu sviatosť manželstva
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave

8.
v najkrajšej chvíli nášho života oznamujú,
že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa  16. decembra 2006 o 11. hodine
v obradnej miestnosti Trnavskej radnice

9.
Vám oznamujeme,
že dňa 15. februára 2006 o 15. hodine
uzavrieme manželstvo
v evanjelickom kostole v Prievoze 

10.
s radosťou oznamujeme,
že našu lásku manželstvom spečatiť chceme
dňa 21. mája 2006 o 12. hodine
v obradnej sieni miestneho úradu v Lozorne

11.
Svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný, 4. júna 2006 o 15. hodine
v košickej radnici, za manželský vymeníme.

12.
Slovko „ÁNO“ vyslovíme,
prstienky si vymeníme, bozkom všetko spečatíme
dňa 1. septembra 2006 o 16. hodine
v kostole Najsvätejšej trojice v Bratislave.

13.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť
a manželským sľubom našu lásku spečatiť.
Dňa 3. mája 2006 o 14. hodine
v obradnej sieni hradu Karlštejn.

14.
Všetkým, ktorých radi máme oznamujeme,
že 28. jún 2006 bude našim dňom svadobným.
Stretneme sa v bratislavskej radnici o 17-tej hodine.

15.
S radosťou všetkým oznamujeme,
že 28. marca 2006 o 11. hodine,
by sme radi za Vašej prítomnosti
vstúpili do stavu manželského
na radnici v meste Trnava.

 16.

Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto 10. júna 2006 o 17. hodine
chceme svoju lásku bozkom spečatiť
a spoločným menom sa podpísať
v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku.

17.
Máme sa radi a tak sa berieme.
Dňa 13. mája 2006 o 12. hodine
v kostole sv. Štefana v Piešťanoch.

18.
S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 3. mája 2004 o 16. hodine
uzavrieme manželstvo
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.
Vaša prítomnosť nás poteší.

19.
s láskou oznamujú,
že dňa 8. júna 2006 si vyslúžia sviatosť manželstva
v rímsko-katolíckom kostole
Blumentál v Bratislave o 16-tej hodine

20.
oznamujú, že neberúc do úvahy
rady skúsenejších priateľov
zastanú dňa 15. augusta 2006 o 14. hodine
na svadobnom koberci obradnej siene
bratislavského Zichyho paláca
a odhodlaní ku všetkému
povedia pravdepodobne „ÁNO“

21.
Spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť,
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
26. augusta 2006 o 17. hodine
v obradnej sieni kaštieľa v Rusoviach.

22.
oznamujú, že svoje ÁNO si povedia
v obradnej sieni Mestského úradu v Malackách

23.
sa podpíšu spoločným menom
dňa 10. novembra 2006 o 13. hodine
v kostole sv. Alžbety v Košiach

24.
Vám oznamujú, že prijmú sviatosť manželstva
dňa 15. mája 2006
v Dóme sv. Martina v Bratislave

25.
stav slobodný za manželský sa z lásky zmeniť rozhodli
dňa 20. októbra 2006 o 15. hodine
v Dóme sv. Martina v Bratislave

26.
príbuzným a priateľom teraz prezradíme,
že 30. augusta 2006 našu lásku spečatíme
o 17-tej hodine v Zichyho paláci v Bratislave.
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre,
radi Vás tam všetkých i my uvítame.

27.
3. apríla 2006 o 16. hodine držte chvíľu päste
a prajte nám šťastie na spoločnej ceste.
Zichyho palác v Bratislave.

28.
oznamujú týmto svetu
jednu prostú krásnu vetu:
„Budeme sa brať.“
Dňa 1. decembra 2006 o 15. hodine
v rímsko-katolíckom kostole v Radošovciach.

29.
Vás pozývajú podeliť sa s nimi
o radosť z uzavretia zväzku manželského
v sobotu 2. augusta 2006 o 16. hodine
v obradnej sieni bratislavského Hradu.

30.
Mária a Ján Horváthovci
a Darina a Štefan Letkovci
dovoľujú si Vám oznámiť, že ich
dcéra Daniela a syn Matej
uzavrú manželstvo
14. apríla 2006 o 14. hodine
na radnici v Trnave

MOTTÁ:

1.
Nekonečným priateľstvom začala naša láska
nekonečnou láskou končí naše priateľstvo

2.
Láska je pre nás najväčším šťastím,
láska je najkrajší cit,
spoznali sme sa, zaľúbili,
nemôžeme už ďalej bez seba žiť.

3.
Či môže niečo krajšie byť,
než Teba ľúbiť, s Tebou žiť?

4.
Tak sa stane
tak to má byť,
no my už nemôžeme
jeden bez druhého žiť!

5.
Žiť pekne znamená nežiť pre seba.


6.
Len keď sme spoznali lásku,
vieme čo nám v živote chýbalo.

 

7.
Poéziou života je láska.
S. Čech

8.
Milujem život, pretože mi dal Teba,
milujem Teba, pretože si môj život.

9.
Beriem si lásku z lásky
len Teba milujem
nevezmem nikdy späť
čo Ti dnes sľubujem.

10.
Len život, ktorý žijeme pre druhého, stojí za to.
Einstein

11.
Milovať a milovaným byť
je to najväčšie šťastie na svete.
J. W. Goethe

12.
Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
J. Lenon

13.
Nie v tom, že sme milovaní,
ale v tom, že milujeme, je naše šťastie.
H. Casson

14.
Všetko na tomto svete
nás raz unaví.
Len hľadanie lásky nie,
lebo nikdy nedosiahneme jej dno.

15.
Od dnešného dňa nie ja a Ty, ale My.

16.
Čo krajšie môže byť, než jeden pre druhého žiť,
čo krajšie snáď, než jeden druhého mať rád.

17.
Milovať neznamená mať rád.
Milovať je veriť, srdce darovať.
Milovať je zradiť a znovu podať ruku,
milovať je rozdeliť v srdci dušu.

18.
Láska tá odpúšťa, láska tá verí,
nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí.

19.
Vo víre života som Ťa vyhľadala
a do rúk Ti dala život svoj.
Staraj sa o neho láska moja,
veď to bude aj život Tvoj.

20.
Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním.
A.Camus

21.
Kúzlo šťastia nespočíva v bohatstve ani kráse,
ale v harmónii dvoch sŕdc, ktoré patria k sebe.

22.
Choď s tým, kto Ťa má rád.
V. Hugo

23.
Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať,
lásku čo naveky bude nás hriať.

24.
Milujem Ťa viac ako včera a menej ako zajtra.

25.
Keď dve srdcia to ťahá k sebe
a ich tlkot dostal spád,
Ty rozumieš mi, ja zas Tebe,
keď ma máš rada, mám Ťa rád.

26.
Najväčším šťastím človeka je,
že môže žiť pre toho,
pre koho by chcel umrieť.

27.
Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.

28.
Si ohníkom v mojom srdci čistým,
si láska na ktorú každú chvíľu myslím.
Si svetielko v mojej duši jasné
a cítiť ho v sebe je tak krásne.

29.
Láska nás zviedla, láska nás spojí,
v láske a vernosti budeme svoji.

30.
Láska je šťastie,
ktoré si dávame navzájom.

31.
Lepšie je byť smutný s láskou,
ako veselý bez nej.
Goethe

32.
Je ľahké povedať „Mám Ťa rád“.
To dokáže aj dieťa.
Ťažšie je však vytrvať
a povedať „Vážim si Ťa“.

33.
...budeme šťastní,
pretože chceme šťastnými byť...

34.
...láska je ako dobrá pieseň
a pieseň zložiť ťažké je...
Ščipačov

35.
Niet iného lieku na lásku,
než viacej lásky.
Thorieu

36.
Kam pôjdeš Ty, pôjdem aj ja...

37.
Ja osud svoj dnes
do rúk Tvojich zverujem Ti.
J. Seifert

38.

Srdce pozná dôvody
o ktorých rozum nič nevie.

39.
Postoj chvíľa,
tak nádherná si...
G. B. Shaw

40.
Ak máš lásku, máš všetko...
J. Lennon

41.
Sme takí, akí sme...

42.
Milovať, znamená byť schopný
obetovať sa pre druhého.
M. Quoist

43.
Milovať, znamená
stať sa pre druhého nepostrádateľným.

44.
Ak cítiš túžbu milovať celý život
- povedz ÁNO.

späť na hlavnú stránku