Svadobné oznámenie
S 330

* rozkladacia karta
*
biely hladký kartón s ozdobnými
  reliéfnymi  prvkami

* rozmer - 15,5 x 9 cm
* biela obálka

Ceny:
* bez dotlače textu: 0,85
*
s dotlačou textu:
 
od 30 - 49 ks    1,35
 od 50 - 89 ks    1,19
   90 a viac ks    1,09

  

Pozvánka k stolu P 330
(možno použiť aj ako menovku na stôl)

* otváracia pozvánka
*
biely hladký kartón ozdobnými reliéfnymi
  prvkami
* rozmer po zložení 9,5 x 6 cm
* dotlač textu sa realizuje do vnútra
  pozvánky, alebo na jej vrchnú časť.
V prípade dotlače na vrchnú časť je možné pozvánku zrezať na jednoduchú kartičku.


Ceny:
bez dotlače textu: 0,30
s dotlačou textu:   0,53 €